Sorry Browser Won't Support

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza jest gałęzią nauk sądowych, której celem jest dostarczanie elektronicznych materiałów dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć prawnych.

W dzisiejszym świecie, w wieku informacji i cyfryzacji, prawie wszystko jest przechowywane jako dane elektroniczne w systemie komputerowym. Wykorzystywane są do tego nośniki danych zamontowane między innymi w urządzeniach:

komputerach stacjonarnych,

notebookach, netbookach

serwerach

urządzeniach RAID

zewnętrznych dyskach twardych,

pamięciach USB,

telefonach komórkowych.

Zgromadzony w naszym własnym laboratorium profesjonalny sprzęt i narzędzia oraz umiejętności zatrudnianych przez nas specjalistów, którzy sporządzają opinie według ściśle określonych procedur, umożliwiają szczegółową diagnozę oraz bezpieczne odzyskiwanie danych ze wszystkich cyfrowych nośników informacji, gwarantując wysoką wartość dowodową sporządzanych przez nas opinii / ekspertyz.

informatyka śledcza bielsko

Dane teleadresowe

Cyber Crime - Laboratorium Informatyki Śledczej
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 733 51 51 51
tel.: +48 33 30 70 997
tel.: +48 33 44 54 134 ›››
Sorry Browser Won't Support